Nejstarší člen mého sboru

Jiří Václav Kočí je nejstarším členem Církve bratrské v Říčanech. Zároveň však historicky nejmladším. Manžel jedné ze zakladatelek sboru v jeho novodobé historii šedesátých až osmdesátých let minulého století byl sice formálně pokřtěn v evangelickém sboru, ale ke konfirmaci nedošel. S kamarády šel nosit vodu do cirkusu za slíbeného volňáska. Jenže pan farář měl hodinu náboženství a pro chybějícího Jirku si došel. Za ucho jej přivedl do školy a kluk se rozhodl, že se vším končí! Vrátil se až jako stařec po smrti manželky, když jej zastavil Pán Bůh při čtení Žalmu 25. Členem sboru se stal 7. února 2010.

Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_1 Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_2 Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_3 Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_4 Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_5 Přijímání Dědy Kočího do sboru  7. 2. 2010_6