B28

Nicméně apoštolé na to dohlížejí a jak se zdá, schvalují to beze slova. Tady je s pilou Jakub menší (či mladší), syn Alfeův nebo Kleofáše a Marie, žil v Galileji. Byl to bratr apoštola Judy.

Podle tradice napsal List Jakubův, kázal v Palestině a v Egyptě, kde byl ukřižován. Jakub byl jedním z málo známých učedníků. Někteří učenci věří, že byl bratrem Matouše, výběrčího daní. Jakub byl muž silného charakteru, v projevu jeden z nejprudších. Tradice nám říká, že také zemřel jako mučedník a že jeho tělo bylo pilou rozřezáno na kusy. Pila se stala jeho apoštolským symbolem.

Re: *B28

toms sko salg, <E-Mail> / 27 06 2016 - 05:38  
avatar

Jakub byl muž silného charakteru, v projevu jeden z nejprudších.

[ Reagovat (0) ]

Přidat komentář

Opište kód z obrázku.