Cohenova píseň aneb Ano, Ano

Žalm 51,  1-21
David, biblický hrdina, nebojoval se svými vojáky, ale zůstal v závětří paláce a viděl Batšebu, krásnou ženu svého důstojníka, jak se omývá. Zatoužil po ní a ukradl ji. Důstojníka nechal zabít a Batšebu si vzal k sobě. Král David udělal odpornou věc. A chvíli to trvalo, než mu došlo, jak odporná věc to byla. Dnešní kázání je o tom mezičase. Zároveň v tom mezičase Pán Bůh chystal slova pro proroka Nátana a Duchem svatým srovnal okolnosti, aby Davidovi došlo, že zhřešil. Pánu Bohu jde o každou lidskou osobu. O každou jmenovitě.


Známý zpěvák s krásným židovským kněžským jménem Leonard Cohen zpívá skvělou píseň „Halelelujah“  ale v jeho podání není úplně jasné, že by Král David byl vinen. Píseň vrcholí tím, že nejde o to, zda je to svaté halelujah či nesvaté. Je to jedno...

Cohenovi se podařilo vyjádřit naši nechuť vyznávat hříchy i důsledek takového jednání. Je nám jedno, co děláme. Ztratil se nám cit pro správné a nesprávné jednání, protože jsme si nepřipustili vinu. Náš hřích nevadí tolik postiženému, tedy vadí mu tak jako tak – bolí jej, ale neblokuje jej od Boží milosti. On jím trpí, samozřejmě, ale ne do věčnosti. Od věčnosti náš odděluje hřích, a ten u postiženého nastane až ve chvíli, kdy se stává spravedlivějším, než je Bůh a nechce viníkovi odpustit.
Jenže když hněvu nedrží, nese bolest našeho příkoří, pak strašlivá daň hříchu leží jen na pachateli. Hřích tak brání ve spáse tomu, kdo jej spáchal a nechce si to připustit. Tuhle logiku těžko chápeme! Proč? Protože nemáme strach ze ztráty věčnosti. Bojíme se bolesti, nemoci... Pozemského pekla se bojíme.

Vinu nejde přemodlit a zazpívat. Nemůžeme se vymluvit, že jsme nechtěli, mysleli jsme to dobře, ale... Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. (Matoušovo evangelium  5, 23-24) Pokud někdo proti nám něco má, je lépe se vrátit z bohoslužeb a dořešit to. Nejde o to, že se někomu nelíbíme, že má jiný názor. Jde o skutečné provinění, které nám dojde. Jsme vinni. Pán Ježíš nám neříká, abychom se zdrželi a zdržovali a oddalovali oběť. Říká, že se máme zvednout, věci vyřešit a vrátit se. Nekomplikovat svou vinu a přímo se jí zbavit.

Osvobozující poznání ovšem nelze naočkovat. Moji američtí přátelé vyjádřili naději, že Pán Bůh současnou finanční krizí zatřese církví. Jenže: Pán Bůh pravděpodobně třese každý den, ale kdo to nevnímá, nebude vnímat nic ani nyní. Komu však svitlo poznání a připustí si dvojí: „Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.“ (Žalm 51, 7-8) tomu se velice uleví, ba přijde na velká Boží tajemství.  Dvojí „Ano“ nejprve doznává, že jsme zatraceně neschopni dělat dobro. Není to škarohlídství, když se díváme na mláďata „bez viny“ a připouštíme, že jsou už nakažena. Všichni se rodíme do viny. Nejsme před Bohem schopni žít dobře. A je-li na nás něco dobrého, je to od Boha.
Ale chci upozornit na druhé „Ano“, kde je slib Boží přízně a zjeveného tajemství. Když člověk vyznává hřích, otvírá se mu pohled na nebeskou moudrost. Tou je poznání jak hřích v našem životě vzniká a jak se mu máme bránit. Dojde nám, co všechno hříchem ztrácíme a co kazíme svým hříchem jiným. Jinými slovy: tento text slibuje citlivost, která otevírá nebe.

Jdeme k Večeři Páně. A jsme pozváni ke stolu. A není dobře se jí zas a zase odříkat. Tento chléb a tento kalich jsou velikým tajemstvím připraveným pro nás! Jsou podílem na tom, co pohnulo dějinami. Jsou moudrostí, která uschopňuje k životu: moudrostí kříže a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Nehažme to za hlavu! „Ano, ano...“  Oblečme své vyznání do slov, vyřiďme jej a pojďme k prostřenému stolu!

Žalm 32, 1-2
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

---

Volný překlad písně Halelujah L. Cohena

Slyšel jsem o tajném akordu,
který hrál David a zalíbil se Pánu,
Ale vy se v hudbě nevyznáte, že ne.
Jde to asi takhle – čtvrtý, pátý,
V moll padá, v dur stoupá
Bezradný král skládá aleluja

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja

Tvá víra byla silná, ale potřebovals‘ důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
Její krása a měsíční svit tě porazily
Přivázala tě ke kuchyňské židli
Zničila ti trůn, sestříhala vlasy
A z tvých rtů vytáhla Aleluja

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja

Říkáte, že jsem vzal jeho jména nadarmo
To jméno dokonce ani neznám
Ale kdybych ho znal, vážně, co to pro vás znamená?
V každém slově je světla záře
Nezáleží na tom, které slyšíš
To svaté nebo poničené Aleluja

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja

Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo toho moc
Nemohl jsem cítit, tak jsem se snažil dotýkat
Mluvil jsem pravdu, nepřišel jsem vás mást
A i když by to vše dopadlo špatně
Budu stát před Pánem písně
A na jazyku nic než Aleluja

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja


 

#1 Re: *Cohenova píseň aneb Ano, Ano
Yeezys For Sale, <> / 26 05 2017 - 11:19  

The leading companies in the Football Boots market are profiled to offer a complete overview of their growth strategies, financial standing, product and services pipeline, as well as recent collaborations and developments.

[ Reagovat (0) ]
#2 Re: *Cohenova píseň aneb Ano, Ano
Foot Problems, <E-Mail> / 9 08 2017 - 08:34  

This blog was... how do you say it? Relevant!!

Finally I've found something that helped me. Thanks a
lot!

[ Reagovat (0) ]
#3 Re: *Cohenova píseň aneb Ano, Ano
YSL iPhone 8 Plus Case, <E-Mail> / 29 09 2017 - 05:51  

Nike eliminates that waste stream by gathering those scraps and then shredding them into fibers. Those recycled fibers, in turn, are blended with synthetic fibers via a manufacturing process that combines the materials into the Flyleather product.

[ Reagovat (0) ]

Přidat komentář

Opište kód z obrázku.

XML kanál pro komentáře: RSS | Atom