Dopis bratrovi

Rostislav Kotrč, farář
Církev Československá husitská v Chlumci nad Cidlinou

Milý bratře Rostislave,
prosím zvaž, zda alespoň na jeden týden nepožádáš o neplacenou dovolenou. Je totiž týden do voleb, přípravy vrcholí. Kandidatura vyžaduje čas a síly. Pochopitelně nelze dělat dvě poslání najednou. Sice Tě biskup ustanovil, nejsi volen, ale je to jistá forma dohody a delegace biskupova povolání volbou. Jsi už tedy jistým způsobem teď zastupitel své náboženské obce ve městě. Téměř bych tvrdil, že nepotřebuješ mandát v zastupitelstvu k tomu, abys měl v městě znatelný vliv.

Také prosím, abys směle používal sborových prostor k tomu, že pozveš městské politiky a jejich voliče k obecní debatě o podstatných věcech. Ať se tam pohádají a ať se tam smiřují, ať se v církvi hledá konsenzus. Pokud někoho zveš, tak jako pana Ondráčka, pozvi jej do hospody a netahej do toho sbor. To je moje bratrská rada. Namítneš-li, že mi do toho nic není, tak máš možná pravdu, Nemáš ji jen v jednom případě, že jsme já i Ty bratři v Kristu a můžeme se vzájemně povzbuzovat a doplňovat. Za svou stejnou víru v Pána Ježíše bychom také spolu byli biti, kdyby na to přišlo.

Píšu Ti to jako bratr. Před lety jsem se na tři měsíce uvolil, že pomůžu jedné politické straně, byl jsem jejím členem a funkcionářem. Kandidoval jsem bez naděje na úspěch za stranu, která si říkala Naděje. Nelituji toho. Mnohé z toho, co jsem tehdy říkal, dnes jiní opakují. Ale sám od sebe jsem požádal své staršovstvo a církev o tři měsíce neplacené dovolené. Sbor jsem obstarával dále, protože lidské potřeby si dovolenou neberou, ale neměl jsem mandát placeného duchovního. Cítil jsem, že to nejde dohromady.

Tak to, prosím Tě zvaž. Přeju Ti pokoj a síly od našeho Pána.
Tvůj bratr Daniel

 

# Re: *Dopis bratrovi
Rostislav Kotrč, <rostislav.kotrc@CCSH.CZ> / 4 10 2014 - 22:35  

Vážený bratře Danieli,
Děkuji za Tvůj dopis. Přiznám se, že reaguji na dopisy, které jsou slušné a konstruktivní. Možná mnohé osvětlí to, že více než polovina věřících mé náboženské obce jsou členy KSČM či její voliči a to včetně členů rady starších. Takž to byli právě moji farníci, kteří mne požádali, zad bych se nemohl účastnit komunálních voleb na kandidátce KSČM, samozřejmě jako nestraník. Přiznám se, že krom asi dvou e-mailů a jednoho textu, se nijak předvolebního klání neúčastním. Tedy pravda krom několika textů biskupům a členům CČSH, ale za to tady v Chlumci n. C. nemohou. Od místních občanů i současných členů zastupitelstva jsem na rozdíl od některých členů CČSH nezaznamenal negativní postoj, právě naopak. Je pravdou, že jako místní kněz mám na toto město vliv a účastním se všech veřejných akcí, na které mne zve současný starosta, ač sám katolík. Jinak současné zastupitelstvo bylo obsazeno buď římskými katolíky či ateisty, což bylo znatelné v plánování akcí, přerozdělování peněz a grantů apod. Osobně, pokud bych měl ve farnosti aktivní lidi, kteří by kandidovali a trochu hájili i naší náboženskou obec, neměl bych potřebu se komunálních voleb účastnit a mohl bych se více věnovat své farnosti a rodině. Bohužel jsou ve farnosti většinou senioři a střední generace a produktivní lidé přichází postupně, ale pomalu. Na druhou stranu ještě musím podotknout, že spolupráce s KSČM je velice dobrá, její členové i Ti co nejsou ve farnosti se účastní všech mimo-bohoslužebných akcí, někteří se přišli i podívat na bohoslužby. Předseda místní organizace si koupil již Bibli a chodí si popovídat na faru. Takže v tomto ohledu to myslím má smysl.
Ohledně Tvého doporučení k neplacené dovolené, musím podotknout, že bych takto lidi nechal bez bohoslužby a svátostí, protože se u nás zástup hledá velice špatně, a když jsem měl třeba dovolenou a někdo mne zastupoval, tak nebyli moc nadšení. Takže si většinou plánuji dovolenou od neděle, kdy ráno odsloužím do soboty, abych opět mohl sloužit.
Ještě poslední sdělení ke Zdeňkovi Ondráčkovi. Nebude zde v Chlumci n. C. poprvé, lidé ho znají, protože se často účastní našich akcí. Beseda s ním, nebude přímo v kostele, ale v horní místnosti, která se používá i k besedám a dalším aktivitám. Besedu s ním nepořádá náboženská obec, ale Český svaz bojovníků za svobodu, kterému prostory na akce poskytujeme, neboť někteří členové farnosti jsou také členy tohoto svazu. Vždy se snažím jasně rozdělit to, aby náboženská obec konala jen akce náboženské, vzdělávací a kulturní a nepořádala to, co nepatří do její náplně.
Snad jsem některé věci osvětlil a ještě jednou děkuji za podporu.
S přáním Hospodinova požehnání
Rostislav

Přidat komentář

Opište kód z obrázku.

XML kanál pro komentáře: RSS | Atom